คุณแม่ที่ยังไม่ได้รับเงิน อุดหนุนเด็ก เดือนละ 600 เช็คข้อมูลด่วน

มารดาประชารัฐ

รัฐบาล เริ่มทยอยจ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 ตุลาคม 2562 แม่ๆหลายๆท่านได้รับเงินแล้ว และส่วนคุณแม่ที่ยังไม่ได้รับเงิน และเกิดความสงสัย สามารถโทรสอบถามได้โดยตรง ตามเบอร์นี้ได้เลย จะได้หายข้องใจ ว่าทำไมเงินถึงยังไม่เข้า และเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สอบถามโดยตรง เงินอุดหนุนเด็ก เดือนละ 600 ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เงินอุดหนุนบุตร เงินเลี้ยงดูบุตร โพสต์ดังกล่าว ขอบคุณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Read More

อย่าลืมไปเช็ค วันนี้เงินอุดหนุนบุตร เข้าแล้ว

เงินอุดหนุนบุตร

วันนี้เงินอุดหนุนบุตรเข้าแล้ว คุณแม่บางท่านได้รับกันบ้างแล้ว หลังจากที่ เพจกรมกิจการและเยาวชน ได้โพสต์ข้อความเพื่อให้ความกระจ่างสำหรับแม่ๆ พม. พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในวันที่ 10 ตุลาคม นี้ ให้กับผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ ภาพจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ภาพจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า.. เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด 6 ปี และขยายฐานรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยให้เด็กเดือนละ 600 บาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 ให้สอดรับกับ มติคณะรัฐมนตรีฯ พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้รองรับกับปริมาณงานเพิ่มขึ้น นางภาวินี สุมลตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการมีมาเป็นลำดับ ได้แก่ 1) ขยายเรื่องอายุเด็กจาก 3 ขวบ เพิ่มเป็น 6 ขวบ สำหรับเด็กที่เกิดเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 2) ปรับเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เพิ่มเป็น 600 บาท ต่อเดือน 3) ขยายสิทธิผู้ถือบัตรประกันสังคมร่วมโครงการได้ 4) ปรับเพิ่มคุณสมบัติเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี เป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 5) ขยายสิทธิการคุ้มครองผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้ยื่นขอรับสิทธิไม่จำเป็นต้องเป็นบิดาหรือมารดาและสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เด็กอาศัยอยู่จริง ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีฯ…

Read More

15 ตุลาคมนี้ เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท

เงินหนุนรัฐ

เป็นข่าวดีสำหรับคุณแม่ที่รอมานาน สำหรับเงินอุดหนุน วันที่ 3 ตุลาคม 2562 เฟสบุ๊คของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมระบุเนื้อหาเอาไว้ว่า เรื่องเงินอุดหนุนแรกเกิดขอชี้แจงว่า กระทรวง พม. กำลังปรับปรุงระบบฐานข้อมูลพร้อมเบิกจ่าย 15 ต.ค.นี้ เหตุผล ครั้งแรก ให้เกณฑ์เดือนละ 400 บาท รายได้ครอบครัวไม่เกิน ปีละ 36,000 บาท ปรับเกณฑ์ใหม่ เป็นเดือนละ 600 บาท รายได้ครอบครัวขยายเป็น ไม่เกิน 100,000 บาท ปรับเกณฑ์เด็กอายุไม่เกิน 3 ปี เกณฑ์ใหม่ เปลี่ยนเป็นให้ถึงอายุ 6 ปี ต่อมาได้มีการไลฟ์เฟสบุ๊ค เรื่องถามตอบเงินอุดหนุนโดยมีการมอบหมายให้ นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดี พม. อธิบายถึงโครงการ โดยระบุว่า โครงการในรัฐบาล คสช. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ช่วงปี 2558 และเป็นโครงการต่อเนื่องในรัฐบาลใหม่ ต้องการจัดสวัสดิการนโยบายเงินอุดหนุนแรกเกิด เดิมวงเงิน 400 บาท และให้แค่ครั้งแรกแค่แรกเกิด 1 ปีเท่านั้น และใช้เกณฑ์ความจน ว่าต้องมีรายได้ในครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาท แต่ตอนนี้จะปรับใหม่เป็น 600 บาท ตั้งแต่ 1-6 ขวบ นางเทพวัลย์ กล่าวว่า โครงการนี้นอกจากจปรับตัวเลขใหม่เป็น 600 บาท และเพิ่มเป็น 1- 6 ขวบ รวมทั้งขยายเกณฑ์รายได้ครอบครัวเป็นไม่เกิน 100,000 บาท รวมทั้งเดิมให้เฉพาะแค่ผู้ที่ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ แต่เมื่อมีการทาบตัวเลขแล้วแต่ไม่หมด…

Read More