แม่สุดปลื้ม รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนละ 600 ได้เงินย้อนหลังด้วย

บัตรคนจน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางรุ่งนภา เชียงสิน เดินทางมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หลังทราบว่าจะมีการจ่ายเงินในโครงการอุดหนุนเด็กแรกเกิด ตามเกณฑ์ใหม่ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับคำตอบว่า ยอดเงินถูกโอนเข้าจากหน่วยงานส่วนกลางแล้ว จึงไปที่ATMเพื่อเช็กยอดเงิน พบว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีของนางรุ่งนภาเป็นจำนวน 1,800 บาท หรือมีการจ่ายเข้ามาจำนวน 3 เดือน เดือนละ 600 บาทแล้ว จากการสอบถาม นางรุ่งนภา เปิดเผยว่า เงินอุดหนุนเดือนละ 600 บาท ดูเหมือนจะไม่มาก แต่สำหรับผู้มีรายได้น้อย เงินจำนวนนี้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระได้พอสมควร ซึ่งเงินที่ได้มาก็จะนำไปซื้อนมผง ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และของใช้ที่จำเป็นสำหรับลูก รู้สึกดีใจมากที่มีโครงการแบบนี้มา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ สำหรับโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดคือ จะให้เงินแก่แม่ผู้มีรายได้น้อย ที่คลอดลูกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์จากเดิม คือจากคุณสมบัติเดิม ครอบครัวต้องมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 36,000 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 100,000 บาท/ปี และขยายเวลาอุดหนุนจากเดิมแรกเกิด ถึง 3 ขวบ เป็นแรกเกิดถึง 6 ขวบ และเพิ่มวงเงินจากเดือนละ 400 บาท เป็นเดือนละ 600 บาท ซึ่งเริ่มโอนจ่ายตามอัตราใหม่เมื่อวานนี้เป็นวันแรก

Read More

คุณแม่ที่ยังไม่ได้รับเงิน อุดหนุนเด็ก เดือนละ 600 เช็คข้อมูลด่วน

มารดาประชารัฐ

รัฐบาล เริ่มทยอยจ่ายเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 ตุลาคม 2562 แม่ๆหลายๆท่านได้รับเงินแล้ว และส่วนคุณแม่ที่ยังไม่ได้รับเงิน และเกิดความสงสัย สามารถโทรสอบถามได้โดยตรง ตามเบอร์นี้ได้เลย จะได้หายข้องใจ ว่าทำไมเงินถึงยังไม่เข้า และเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สอบถามโดยตรง เงินอุดหนุนเด็ก เดือนละ 600 ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เงินอุดหนุนบุตร เงินเลี้ยงดูบุตร โพสต์ดังกล่าว ขอบคุณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

Read More

อย่าลืมไปเช็ค วันนี้เงินอุดหนุนบุตร เข้าแล้ว

เงินอุดหนุนบุตร

วันนี้เงินอุดหนุนบุตรเข้าแล้ว คุณแม่บางท่านได้รับกันบ้างแล้ว หลังจากที่ เพจกรมกิจการและเยาวชน ได้โพสต์ข้อความเพื่อให้ความกระจ่างสำหรับแม่ๆ พม. พร้อมจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในวันที่ 10 ตุลาคม นี้ ให้กับผู้มีสิทธิที่มีข้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ ภาพจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน ภาพจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางเทพวัลย์ ภรณวลัย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า.. เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่แรกเกิด 6 ปี และขยายฐานรายได้เฉลี่ยในครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี โดยให้เด็กเดือนละ 600 บาท เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ดำเนินการปรับปรุงระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 ให้สอดรับกับ มติคณะรัฐมนตรีฯ พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้รองรับกับปริมาณงานเพิ่มขึ้น นางภาวินี สุมลตรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กล่าวเพิ่มเติมว่า การขยายหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการมีมาเป็นลำดับ ได้แก่ 1) ขยายเรื่องอายุเด็กจาก 3 ขวบ เพิ่มเป็น 6 ขวบ สำหรับเด็กที่เกิดเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป 2) ปรับเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เพิ่มเป็น 600 บาท ต่อเดือน 3) ขยายสิทธิผู้ถือบัตรประกันสังคมร่วมโครงการได้ 4) ปรับเพิ่มคุณสมบัติเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในครัวเรือนไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี เป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี 5) ขยายสิทธิการคุ้มครองผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้ยื่นขอรับสิทธิไม่จำเป็นต้องเป็นบิดาหรือมารดาและสามารถลงทะเบียนได้ตามที่เด็กอาศัยอยู่จริง ไม่จำเป็นต้องใช้ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน นายบุญยอด สุขถิ่นไทย คณะทำงานรัฐมนตรีฯ…

Read More