เด็กนร.ยโสธรพร้อมใจ ไปกราบรำลึก พระคุณอดีตครูถึงกลางทุ่งนา

ลูกศิษย์

***** ภาพแห่งความประทับใจ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ กลุ่มนักเรียนบางโรงเรียน ที่ทำพานพุ่มไหว้ครู สื่อชัดเจนถึงทัศนคติทางการเมือง คล้ายไปในทางล้อเลียน ซึ่งบางกลุ่มเห็นว่าเป็นการออกแบบพานที่แปลกใหม่สร้างสรรค์ และแนะให้คิดไปถึงเจตนาที่บริสุทธิ์ของเด็กนักเรียน **** แต่ในขณะเดียวกันนั้น บางกลุ่มมองว่าไม่ควรที่จะจัดทำพานไหว้ครูในลักษณะนี้ เพราะการนำพานมาไหว้ครูนั้นเพื่อขอขมารวมถึงการแสดงออกด้วยความรัก ศรัทธา และความเคารพที่ศิษย์พึงมีต่อครูผู้อบรมสั่งสอน ภาพประทับใจลูกศิษย์…คุณครูคงฤทธิ์ อดีตครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จ.ยโสธร ขอบคุณ : ข่าวสารบ้านเฮา / ทีนิวส์

Read More