ทช. รายงานสถานการณ์อุทกภัยล่าสุด 4 จังหวัด รถวิ่งไม่ได้ 48 สายทาง

น้ำท่วม

วันนี้ 11 กันยายน 2562 เมื่อเวลา 08.00 น. กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ได้ออกมารายงานสถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม มีถนนทางหลวงชนบทประสบอุทกภัย 4 จังหวัด คือ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 59 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 11 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 48 สายทาง ดังนี้ จังหวัด ร้อยเอ็ด รอ.4078 แยก ทล. 2046 – บ้านหนองผักตบ อ.เสลภูมิ รอ.4035 แยก ทล. 2044 – บ้านโคกสี อ.โพนทอง,เมยวดี รอ.2027 แยก ทล. 23 – บ้านโนนสะอาด อ.เสลภูมิ,อาจสามารถ (ผ่านได้) รอ.3033 แยก ทล. 214 – บ้านโนนสว่าง อ.เมือง รอ.5069 แยก ทช.รอ.2027- บ้านโพธิ์ตาก อ.เสลภูมิ รอ.4042 แยก ทล. 2043 – บ้านโพนเมือง อ.อาจสามารถ รอ.3013 แยก ทล. 202 – บ้านอาจสามารถ อ.สุวรรณภูมิ,อาจสามารถ (ผ่านได้) รอ.5047 แยก ทช. รอ.3013 – บ้านหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ (ผ่านได้) รอ.4022…

Read More