พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา ‘บิ๊กติ๊ก’ น้อง’บิ๊กตู่’ ได้เป็น ส.ว.สรรหา

ภายหลังการ ป ร ะ ชุ ม สนช.นัดพิเศษ ครั้งที่ 30/2562 ที่ห้องประชาธิปก สถาบัน พระปกเกล้า อาคารรัฐประศาสนภักดี เพื่อพิจารณา ทบทวนร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ ให้สอดคล้อง กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา และรับรอง รายงานต่างๆ ที่ค้างอยู่นั้น จะมีสมาชิก สนช.ที่ได้รับการยืนยัน จากคสช.ว่า จะได้รับแต่งตั้งเป็นส.ว. ราว 90 คน จาก 194 คน ซึ่งต้องยื่นใบลาออก ต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อหลีกเลี่ยงข้อ ค ร ห า และให้กรอกแบบฟอร์ม ประวัติส่งกลับ ไปยังสำนักงาน เลขาธิการคสช. เพื่อนำรายชื่อ ขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันที่ 10 พ.ค. ตามที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ระบุนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 พ.ค. พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา สมาชิก สภานิติบัญญัติ (สนช.) และอดีตปลัด กลาโหม ตอบคำถาม กรณีเป็นหนึ่งในสนช.ที่ได้รับคัดเลือก ให้ไปเป็นส.ว.หรือไม่ ว่า ได้เป็นส.ว. และได้ยื่น ใ บ ล า อ อ ก จากตำแหน่ง สนช. ไปแล้ว

Read More

กรมอุตุฯเตือน พื้นที่ เสี่ยงระวัง อั น ต ร า ย ฝนถล่ม ลมแรง อากาศร้อน ระอุ 41 องศา

ฝนฟ้าคะนอง

วันที่ 7 พ.ค. กรมอุตุฯ พยากรณ์ อ า ก า ศ 24 ชั่วโมง ข้างหน้า ประเทศไทยตอนบน จะมีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาค ตะวันออก ขอให้ประชาชน บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงฟ้าผ่า ควรอยู่ห่าง จากต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้าง และป้ายโฆษณา ที่ไม่แข็งแรง สำหรับภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมี ฝ น ต ก หนักบางแห่ง ส่วนทะเล อันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือ บริเวณดังกล่าวเดินเรือ ด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็ก บริเวณทะเลอันดามัน ควรงดออกจากฝั่ง ในช่วงวันที่ 6-9 พ.ค. 62 ลักษณะสำคัญ ทางอุตุฯ บริเวณความกดอากาศสูง ที่แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทย ในขณะที่ประเทศไทย ตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้า ค ะ น อ ง สำหรับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลม บริเวณทะเลอันดามัน มีกำลังแรง พยากรณ์ อ า ก า ศ สำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.ของวันนี้ ถึงเวลา 06.00 น.ของวันที่ 8 พ.ค.นี้…

Read More

ด่วน!! ไปรษณีย์ไทย รับสมัครนักเรียน เรียนจบบรรจุเป็น พ นั ก ง า น รัฐวิสาหกิจทันที

ไปรษณีย์ไทย

โอกาศมาถึงแล้ว ใครที่กำลังหาที่เรียน หรือ หางานอยู่  เมื่อ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดรับสมัคร ผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการในสายสามัญ หรือ กศน. และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อ า ยุ ไม่ต่ำกว่า 17 ปี ถึง 25 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม 2537 – วันที่ 9 พฤษภาคม 2545) เข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียน การไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะการทำงานด้านต่างๆ ในระบบ งานไปรษณีย์ ตลอดจน ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ ทรัพยากร ก า ร ข น ส่ ง และโลจิสติกส์ การตลาด กฎหมาย ภาษีอากร ฯลฯ ซึ่งมีระยะเวลา ศึกษา 1 ปี ทั้งนี้ ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนการไปรษณีย์ จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน รัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง พนักงานไปรษณีย์ ระดับ 2 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้สนใจสามารถตรวจสอบ คุ ณ ส ม บั ติ พร้อมบันทึกข้อมูล การสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th ตั้งแต่วันนี้ – 9…

Read More

ข่าวดี! ขนส่งฯ จัดอบรม ใบขับขี่ 130 แห่งทั่วประเทศ ไม่ต้องไป สนง.ให้เสียเวลา

ใบขับขี่

กรมขนส่งทางบก  อำนวยความสะดวกให้กับ ป ร ะ ช า ช น ที่สนใจอยากจะทำใบขับขี่ หรือต่ออายุ ให้สามารถ เข้าอบรมภาคทฤษฎี ได้ที่สถาบันศึกษา และเอกชนที่ ตกลงทำความร่วมมือ 130 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานขนส่ง สำหรับหลักสูตร ในการขออบรม ภาคทฤษฎี จะแบ่งเป็น ผู้ขอใบขับขี่ชั่วคราว จะต้องเข้าอบรม เป็นระยะเวลาจำนวน 5 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่ต้องการ ขอต่ออายุใบขับขี่ จะต้องเข้า อ บ ร ม เป็นระยะเวลา 1 ชั่วโมง รวมถึงการ ขอต่ออายุ ใบขับขี่ กรณีใบเดิมสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือ สิ้นอายุ 3 ปีด้วย การให้ประชาชน สามารถเข้าอบรม ภาคทฤษฎีได้กับหน่วยงาน ภายนอก เป็นการเพิ่มช่องทาง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงมุ่งเน้น ให้ผู้ที่ขอรับใบอนุญาต ขับ ร ถ ย น ต์ มีความรู้ในการทำใบขับขี่ อย่างปลอดภัย ตระหนักกฎหมายจราจร อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจ จะเข้ารับการอบรมสามารถ เข้าเช็คสถานที่อบรมได้ที่ https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=17152 โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 นี้

Read More