มาตรการช่วยเหลือ ผู้ที่ลง เราไม่ทิ้งกัน ไม่ได้ กู้ 50000 ดอก 175

ปล่อยกู้

วันนี้(29 มี ค 63)มีรายงานว่า จากกรณีรัฐบาลแถลงมาตรการระยะที่ 2 ในการดูแลเยียวยาแรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด CO VID 19 มีทั้งสิ้น 8 มาตรการ ซึ่งในนั้นมี 2 มาตราการ ที่มาจากธนาคารออมสิน นั่นคือ สินเชื่อฉุกเฉิน 10000 บาท และสินเชื่อพิเศษ 50000 บาท โดยสินเชื่อ 10000 บาทนั้น สำหรับคนที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า มัคคุเทศก์ สำหรับมาตรการเยียวยาของธนาคารออมสินนั้น เปิดให้บริการสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ลงทะเบียนรับเงิน 5000 จากรัฐบาลเป็นระยะเวลา 3 เดือน ในโครงการ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมีชื่อว่า สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา CO VID 19 มีรายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติผู้กู้ 1)ผู้มีรายได้ประจำ จำเป็นต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์มาค้ำประกัน วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ผ่อนชำระคืนนาน 3 ปี คุณสมบัติผู้กู้ ภาพจาก เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน อายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และภัยอื่น ๆ มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี…

Read More

กรุงศรีออโต้ พักชำระค่างวด นานสูงสุด 6 เดือน พร้อมลดค่างวดลง ร่วมฝ่าวิกฤตcovid19

กรุงศรี

มีรายงานว่า นางกฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชนกล่าวว่า กรุงศรี ออโต้ ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าสินเชื่อยานยนต์ทุกประเภทที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19 มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยให้พักชำระหนี้ได้สูงสุด 6 เดือน และปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวดลง สำหรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม โดยสามารถแจ้งความประสงค์ ตามเงื่อนไขที่กรุงศรี ออโต้ กำหนด ได้ทันที ทั้งนี้ ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการรับเรื่องเพื่อพิจารณาไปแล้วกว่า 166000 ราย ล่าสุด จากมาตรการของรัฐบาล ที่ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ต้องชะลอลงไปด้วย กรุงศรี ออโต้ จึงได้ขยายความช่วยเหลือลูกค้า ที่สอดคล้องกับมาตรการช่วยเหลือ ด้านสินเชื่อจากธนาคารแห่งประเทศไทย ครอบคลุมลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอื่น ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบตามสภาพการณ์ และความจำเป็นเป็นรายกรณีต่อไป นางกฤติยา กล่าวเสริม นอกจากนี้ กรุงศรี ออโต้ ยังได้เตรียมความพร้อม ด้านระบบให้รองรับการช่วยเหลือลูกค้าอย่างทันท่วงที ทั้งในส่วนของKrungsri Auto Call Center ซึ่งได้เพิ่มคู่สายโทรศัพท์ เพิ่มเจ้าหน้าที่ เกือบ 100 คน และปรับปรุงกระบวนการทำงานภายใน ให้สั้น กระชับ และยืดหยุ่นมากที่สุด เพื่อสามารถ ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงในส่วนของสาขากรุงศรี ออโต้ ทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาและให้บริการแก่ลูกค้าทุกรายทันที ลูกค้ากรุงศรี ออโต้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่ Krungsri Auto Call Center 02740 7400 กด 3…

Read More