ศบศ.เคาะเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้คนละ 500 อีก 3 เดือน

0
บัตรคนจน

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 63 ในเพจเฟสบุ๊ค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ครั้งที่ 3/2563 ณ ทำเนียบรัฐบาล

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หลักการมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง โดยแบ่งเป็น 2 โครงการ ได้แก่

1.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ “ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โดยเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อการอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จำนวน 500 บาท/คน ระยะเวลานาน 3 เดือน คน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 63 มีผู้ถือสิทธิจำนวน 14 ล้าน

2.โครงการคนละครึ่ง โดยภาครัฐจะร่วมจ่าย (Co-pay) เน้นช่วยเหลือประชาชนในระดับฐานราก ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 ล้านคน โดยจะเปิดลงทะเบียนช่วงกลางเดือนต.ค. ซึ่งคาดว่า จะมีการใช้จ่ายตั้งแต่สิ้นเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ไม่เกินคนละ 3000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย หาบเร่ แผงลอย ที่ไม่ใช่นิติบุคคลหรือร้านสะดวกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์

ข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์