พนักงานกว่า 900 คน แห่ยื่นใบลาออก หลังเห็นค่าชดเชยที่ได้รับ

0
ลาออก

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ในโซเชียลได้แชร์เรื่องจากเพจเฟซบุ๊ก อมตะซิตี้วันนี้ ได้มีการรายงานข่าวว่า พิษโควิทพ่นพิษไม่เลิก ไปต่อไม่ไหวบริษัทผู้ผลิต สิ่งอำนวยความสะดวกในตัวตึกและอาคาร ตั้งอยู่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

5 สิงหาคม 63 เปิดโครงการให้พนง.สมัครลาออกเฉียด 900 คน ยอดทะลุเกินบริษัทกำหนดไปแล้ว หลังเห็นข้อเสนอทางบริษัทโดยมีค่าตอบแทนตามเอกสารแนบดังนี้ แต่ทางบริษัทมีความต้องการจะปลดพนักงานแค่ 428 คนเท่านั้น

โดยสิทธิประโยชน์และเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลาออกตามโครงการ

1)ค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าอื่นๆ คำนวณถึงวันสุดท้ายของการทำงาน

2)ค่าจ้าง สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ไม่ได้ใช้ในปีที่ออก และสิทธิสะสมระหว่างปีที่ออกจากงาน

3)เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนสะสมของพนักงาน และส่วนสมทบของบริษัท

4)เงินช่วยเหลือพิเศษ

ภาพจาก เพจอมตะซิตี้วันนี้

โพสต์

ขอบคุณ อมตะซิตี้วันนี้