ด่วน ผู้ว่ากทม.สั่งปิด 16 สถานที่เสี่ยง ถึง 30 มิถุนายน

0
สั่งปิดสถานที่เสี่ยง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศฉบับที่ 10 สั่งปิดสถานที่เสี่ยงออกไปอีกถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของCovid-19 โดยมี 16 สถานที่สั่งปิดได้แก่

1)สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง และสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ

2)สวนน้ำ สวนสนุก

3)สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสําหรับเด็กในตลาด ตลาดน้ำและตลาดนัด

4)โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด

5)สถานที่เล่นตู้เกม

6)ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต

7)สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่

8)สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานดูแลผู้สูงอายุ (ยกเว้นที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ)

9)สนามมวย

10)โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

11)สนามม้า

12)สถานประกอบกิจการอาบนํ้า

13)สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

14)สนามแข่งขันทุกประเภท

15)สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะ ทํานองเดียวกัน

16)สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังมี 26 สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย แต่ต้องปฎิบัติตามมาตรการควบคุมโรค เช่น ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม,ร้านสะดวกซื้อ,รถเข็น,หาบเร่,แผงลอย,ภัตตาคาร,สวนอาหาร,ศูนย์อาหาร,โรงอาหาร ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ แต่ยังคงห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว, ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดําเนินการได้จนถึง 21.00 น.

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ,ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม, ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม สําหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดดําเนินการโดยจํากัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชม. และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน เป็นต้น

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ ศ 2448 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ ศ 2448 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อ 4 จะถูกสั่งปีดสถานที่เป็นการชั่วคราว.

ขอบคุณที่มา ข่าวสด