ไม่ต้องกังวล!! คลังแจงแล้ว สำหรับคนที่เงิน 5000 ยังไม่เข้า ไม่ต้องกังวล

1
เงินยังไม่เข้า

20 เมษายน 63 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่เวลา 6.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ คัดกรองมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

โดยจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ของโควิด-19ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอ ทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของผู้ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ ขอให้ท่านรีบกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่จำเป็นต้องมาที่กระทรวงการคลัง โดยในระยะแรกจะเปิดกว้างสำหรับทุกกลุ่มที่ไม่ผ่าน เกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองก่อน และในระยะต่อไป จะขยายไปยังกลุ่มผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียน โดยความเข้าใจผิดด้วย กลไกการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็ว จนท.จะลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตน และการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงทะเบียน

ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำว่า ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงิน ครบ 3 เดือน เนื่องจาก การให้เงินจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์ ในกรณีที่ทราบผลการพิจารณาในเดือนพฤษภาคม ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะได้รับเงิน ครั้งแรกจำนวน 10,000 บาท เพราะได้รวมเงิน 5,000 บาท ของเดือนเมษายนด้วย

โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่วันที่ 8 เม ย 2563 เป็นต้นมา ได้มีการ จ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่องทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ โดย ณ วันที่ 17 เม ย 2563 ได้จ่ายเงินให้ ผู้ลงทะเบียนไปแล้ว 3.2 ล้านคน

ส่วนใครที่ยังเงินไม่เข้าก็ไม่ต้องกังวล จะมีกำหนดจะจ่ายเงินในวันจันทร์และอังคารสัปดาห์หน้าอีก 900,000 คน รวมเป็น 4.1 ล้านคน คิดเป็นเงินกว่า 20,000 ล้านบาท