ประกันสังคม เผย มีเงินจ่ายช่วยลูกจ้างที่มีผลกระทบโควิด ได้แค่ 7 ถึง 8 แสนคน

0
ประกันสังคม

กรณีเหตุการณ์การ การแพร่ของโควิดในประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบให้ประชาชนหลายส่วนเดือดร้อน ทั้งในฐานะผู้ประกอบการและลูกจ้าง ซึ่งได้มีลูกจ้างบางส่วนได้กลายเป็นบุคลว่างงาน ที่รอการช่วยเหลือจากภาครัฐ

และในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบ หนึ่งในนั้นคือ มาตรการช่วยเหลือ แรงงานของประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ซึ่งมีหลายคนได้ทำการยื่นเอกสาร เพื่อรอรับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อย แต่ก็ยังมีบางส่วนที่สงสัยและไม่เข้าใจในข้อกำหนด

ภาพรายการโหนกระแส

ซึ่งในรายการโหนกระแสก็ได้เชิญ คุณพิสมัย นิธิไพบูลย์ หัหน้าผู้ตรวจราชการ กรมสำนักงานประกันสังคม มาร่วมพูดคุยและตอบคำถามถึงมาตรการนี้ โดยหัวหน้าพิสมัยได้ให้รายละเอียดกับพิธีกรดังนี้ จากที่เคยกำหนดเพดานฐานเงินเดือน 15,000 บาท จะจ่ายแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้ปรับเป็น 62 เปอร์เซ็นต์ หรือสูงสุดประมาณ 9,300 บาท ไม่เกิน 90 วัน

ส่วนบุคคลที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยคือ ผู้ที่นายจ้างมีลูกจ้างมากกว่า 1 คน ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จะได้รับเงินชดเชย ยกเว้นคนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน คนที่ว่างงานก่อนผลบังคบใช้บุคคลที่มีผลกระทบจากการลดเงินเดือนแต่ยังได้รับเงินเดือน ไม่ถือเป็นผู้เข้าเกณฑ์ เพราะไม่ถือว่าขาดรายได้

และกรณีบริษัทมีลูกจ้างแล้ว เขามีผลกระทบ แต่เขาดูแลให้เงินเดือนอยู่ คนเหล่านี้รับได้มั้ย เงินที่ช่วยเหลือ ไม่มีผลกระทบกับเงินสะสมประกันสังคมในอนาคต เพราะเก็บแค่ 0.5 เปอร์เซ็นต์ กรณีเงินช่วยเหลือ covid 19 คือเหตุสุดวิสัยที่ไม่เคยเกิดขึ้น จำกัดผู้เข้าเกณฑ์เฉพาะกลุ่มคนที่รัฐสั่งให้หยุด และกลุ่มที่นายจ้างหยุดกิจการ

ภาพรายการโหนกระแส

ซึ่งช่องทางติดต่อ ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์ประกันสังคมด้วยตนเอง และนายจ้างต้องกรอกยืนยันว่าลูกจ้างว่างงานจริงยื่นที่สำนักงานด้วยการส่งไปรษณีย์

การยื่นขอเงินช่วย ต้องยืนยันจากนายจ้าง กรมสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินช่วยเฉพาะกรณีที่นายจ้างรับรองคาดว่าแรงงานประกันสังคมที่จะได้รับการช่วยจะมีจำนวน 8 แสนคน จาก 11 ล้านคน

สาเหตุ ที่ตัวเลขแรงงานประกันสังคมเยอะ เพราะยังไม่ได้คัดกรองคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ออก การคัดกรองของกรมสำนักประกันสังคม คือการให้เจ้าหน้าที่คัดกรองเอง ไม่ได้ใช้ AI ถึงการคัดกรองแบบนี้จะมีความล่าช้า แต่ชัวร์

การรับเงินช่วย ไม่สามารถรับได้ทั้งประกันสังคม และแรงงานนอกระบบ เพราะกระทรวงการคลังก็มีข้อมูลประกันสังคม ส่วนที่ก่อนหน้านี้มีคนบอกว่าได้สองทาง คาดว่าเป็นช่วงคาบเกี่ยว พ.ร.บ. ซึ่งในปัจจุบันไม่สามารถทำได้

ภาพรายการโหนกระแส

จำนวนเงิน ที่สามารถจ่ายได้ตอนนี้อยู่ที่ 7-8 แสน นอกเหนือจากนี้ต้องคำนวนก่อน ปัจจุบันเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็ปไซต์แล้ว ก่อนหน้านี้อาจจะประสบกัญหาเว็ปล่ม แต่ก็เป็นเวลาไม่นาน สำหรับวิธีง่ายที่สุดของคนที่ลงทะเบียนไม่ได้ ให้ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์แทน

เครดิต: รายการโหนกระแส