จะอยู่ยังไงไหว เงินเดือน 20,000 บาทยังไม่พอ ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้!

เงินเดือน

ถือว่าเรากำลังอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพง ค่าครองชีพก็แพง ข้าวของทุกอย่างแพงไปหมดโดยเฉพาะค่าเดินทางไม่ธรรมดาเลยจริง ๆ ในเมืองกรุงของเรา ก็อย่างว่าเ มื อ ง ห ล ว ง ของประเทศ ใครๆ ก็อยากจะเข้ามาเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว และตอนนี้รู้ไหมว่าค่าครองชีพเมือง ก รุ ง เ ท พ นั้นแพงสุดติดอันดับ 2 ของอาเซียนไปแล้วนะ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายบุคคลไม่นับรวมค่าเช่าบ้านนั้นตกที่ 21,000 บาท/เดือนเลยทีเดียว

“นัมเบโอ” แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่สุดในโลก ได้มีการคำนวณค่าสินค้าอุปโภค บริโภค ค่าอาหาร ค่าเช่า และกำลังซื้อของคนในเมืองได้พบว่า ในก รุ ง เ ท พฯ นั้นก็เป็นหนึ่งในเมืองที่ค่าครองชีพแพงสุดเป็นอันดับ 2 ของ อ า เ ซี ย น อยู่ที่ 55.43 จุด ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยรายบุคคล 21,000 บาทต่อเดือน หากนับรวมค่าเช่าบ้านแล้วจะตกที่ 75,800 บาท ในกรณีที่มีสมาชิกครอบครัว 4 คน และค่าใช้จ่ายที่มากสุดของคนกรุงคือค่าอาหารที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 80 บาทต่อมื้อกันเลย

ในส่วนของค่าเช่าที่พักนั้นสูงขึ้นที่ 26.35 จุด จากเดิม 26.31 จุด และอพาร์ตเมนต์ 1 ห้องใจกลางเมืองจะอยู่ที่ 21,400บาทต่อเดือน แต่ว่าค่าสินค้าอุปโภคบริโภคลดน้อยลงมา เพราะว่าทั้ง 2 ค่านี้มันสูงเลยทำให้ค่าครองชีพของคนกรุงเทพ ฯ สูงและกำลังซื้อของพวกเขาลดลงนั่นเอง

ยังนะ ยังไม่หมด นอกจากกรุงเทพฯ แล้ว ที่จังหวัดอื่นๆ อย่างพัทยา, ภูเก็ต, เชียงใหม่ ค่าครองชีพก็ติด 10 อันดับแรกที่ค่าครองชีพสูงลิ่วเช่นกัน โดยค่าใช้จ่ายในจังหวัดดังกล่าวนั้นไม่รวมค่าเช่าบ้านจะอยู่ที่ 18,000 บาท/เดือน 17,000 บาท/เดือน และ 16,000 บาท/เดือน ไปตามลำดับด้วย

อันที่จริงจะมองอีกมุมก็คือ เอ๊ะ หรือว่าประ เ ท ศ ไ ท ย เราพัฒนาไปอีกขั้นแล้ว แต่ก็ไม่นะ มันอาจจะเพราะเงินเฟ้อก็ได้นะ ทุกสิ่งอย่างแพงเอา ๆ ของขึ้นราคาเอา ๆ แต่ทำไมค่าแรงยังไม่ขยับหรือว่ามันขยับไม่ได้เพราะหากค่าแรงขยับแน่นอนว่าค่าสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ต้องปรับขยับขึ้นตามอีกแน่นอน ยังไงเสียคนที่อยู่ในเมืองก รุ ง เ ท พ และจังหวัดที่ค่าครองชีพสูง ๆ ก็บริหารเงิน บริหารเวลาในการใช้ชีวิตกันให้ดี เงินเดือนต่ำกว่า 2 หมื่นยิ่งต้องบริหารให้ดีเป็นพิเศษเลยนะ

Related posts