ข่าวดี สำหรับพ่อแม่ เตรียม“ลงทะเบียนรับเงินบุตร” รอบใหม่ เดือนละ 600 บาท เริ่ม 31 พ.ค.นี้

เงินจากรัฐ

*****ลงทะเบียนรับเงินบุตร นับเป็นข่าวดีของพ่อแม่ ท่านใดที่มีน้องในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ ปัจจุบันได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนในรอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพิ่มจาก 400 บาทต่อเดือน เป็น 600 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นการสนับสนุนเพื่อการเลี้ยงดู โดยคิดจากฐานรายได้เดิม 36000 บาท ขยายเป็นไม่เกิน 100000 บาทต่อปี

Related posts