“ตายายเก็บเห็ด” หลังศาลพิพากษาจำ คุ กคนละ5ปี ฐานบุกรุกป่า ล่าสุดได้รับพระราชทาน อ ภั ย โ ท ษ

ตายายเก็บเห็ด

วันที่ 15 พ ฤ ษ ภ า ค ม ที่จ.กาฬสินธุ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จะมีพิธีปล่อยตัว ผู้ ต้ อ ง ขั ง ที่ได้รับพระราชทาน อ ภั ย โท ษ ด้วย ในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ โดยพบในจำนวนผู้ได้รับการ อ ภั ย โ ท ษ รวมนายอุดม ศิริสอน และนางแดง ศิริสอน สองสามีภรรยา ที่รู้จักกันดีใน ค ดี สองตายายเก็บเห็ด เป็นคดีโด่งดังเมื่อปี 2553

โดยคดีดังกล่าวเกิดขึ้นในปี 2553 ต่อมาปี 2554 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พิ พ า ก ษ า จำ คุ ก คนละ 30 ปี ลดโทษเหลือ 15 ปี ตั้งแต่ปี 2553 – 2557

ซึ่งจำเลยได้ยื่นประกันชั้นอุทธรณ์เพื่อ สู้ ค ดี โดยศาลอุทธรณมีคำสั่งแก้ จำ คุ ก เป็น 14 ปี 12 เดือน และ ในปี 2560 ศาลฎีกาพิพากษาให้จำ คุ ก คนละ 5 ปี จากความผิดในการบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ทั้งตัดโค่นไม้สัก ไม้กระยาเลย ซึ่งเป็นไม้หวงห้ามกว่า 700 ต้น แปรรูปกว่า 1,148 ท่อน

ร ว ม ทั้ ง ต้องชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลาย ตามนัยมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยพื้นที่บุกรุกทำลาย 72 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายต่อรัฐ ทั้งสิ้น 2,521,055 บาท

สำหรับนายอุดม เป็น นั ก โ ท ษ ชั้นดี มีกำหนด พ้ น โ ท ษ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และนางแดง เป็น นั ก โ ท ษ ชั้นดี มีกำหนดพ้นโทษวันที่ 18 กันยายน 2563

แ ต่ ล่ า สุ ด ทั้งคู่ได้รับพระราชทาน อ ภั ย โ ท ษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

Related posts