ได้เฮสักที วันนี้ราคาน้ำมันลดลงแล้ว

80
ได้เฮสักที วันนี้ราคาน้ำมันลดลงแล้ว

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ในเฟซบุ๊กเพจ Superbike Magazine (Thailand’s Edition) Fan Page ได้มีการแจ้งราคาน้ำมัน จะมีการปรับขึ้นพรุ่งนี้ โดยจะมีการปรับลงราคากลุ่มน้ำมันเบนซิน ปรับราคาน้ำมันลง ลดราคาน้ำมัน กลุ่มเบนซิน 60 สตางค์ ยกเว้น E85 ลด 40 สตางค์ มีผลบังคับใช้ วันที่ 2 กรกฏาคม 2565 เวลา 05.00 น.

แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลงลิตรละ -60 สต.

แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลงลิตรละ -60 สต.

แก๊สโซฮอล์ E20 ปรับลงลิตรละ -60 สต.

แก๊สโซฮอล์ E85 ปรับลงลิตรละ -40 สต.

มีผลวันที่ 2 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 05:00 เป็นต้นไป