กรมอุตุฯ แจงข่าวแล้ว พายุชบาจ่อถล่มพายุดีเปรสชัน

17
กรมอุตุฯ แจงข่าวแล้ว พายุชบาจ่อถล่มพายุดีเปรสชัน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศชี้แจงข่าวลือ จับตา ชบา ว่าที่พายุลูกใหม่ จ่อเข้าไทย โดยระบุว่าที่พายุ ชบา จาก แบบจําลอง NAVGEM ล่าสุด จ่อเข้าเวียดนามตอนกลาง และมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่าน จังหวัดอุบลราชธานี ในลักษณะ พายุดีเปรสชัน ในช่วงวันที่ 30 เมษายน นี้ โดยระบุว่า

ตามที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อความปรากฏผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น กรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวมิได้ มีที่มาจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา และเป็นข้อความที่มาจาก บุคคลที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่แจ้งเตือนภัยธรรมชาติโดยตรง

และเป็นข้อความที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจที่ คลาดเคลื่อน ซึ่งข้อมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากพิจารณาจากข้อมูลแบบจําลองบรรยากาศเพียงแบบจําลองเดียวอาจไม่เพียงพอ จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ ร่วมด้วย

จากการติดตามและการคาดการณ์สภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่าในช่วงวันที่ 24 เม.ย. ถึงวันที่ 3 พ.ค. ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของลมตะวันออก ลมตะวันออก เฉียงใต้ที่พัดปกคลุม และอาจจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้

แต่ในช่วงวันเวลาดังกล่าว ยังมีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน อากาศเย็นและ แห้งเป็นอุปสรรคต่อทิศทางและการก่อตัว หรือหากหย่อมความกดอากาศต่ำนี้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุ

ตามสถิติส่วนใหญ่ พายุนี้จะเคลื่อนตัวกลับไปทางทิศเหนือ หรือตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน หรืออาจจะอ่อนกําลังลงและ สลายตัวก่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามได้

อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นระยะ ๆ เนื่องจากขณะนี้อยู่ ระหว่างการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลก่อนเข้าสู่ฤดูฝน ทิศทางลมมีหลายกระแสและแปรปรวน สําหรับการตั้งชื่อพายุหมุนเขต ร้อน ได้กําหนดตามตารางที่จัดเรียงไว้แล้ว

ตามข้อตกลงที่กรมอุตุนิยมวิทยา RSMC โตเกียว และ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้เผยแพร่และปรากฏบนเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา https://www.tmd.go.th/info/TCNamelist 2021.pdf ซึ่ง การเรียกขานชื่อพายุที่เกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและทะเลจีนใต้ จะขึ้นอยู่กับว่าพายุลูกใดที่เกิดขึ้นก่อน จะได้ชื่อเรียงตามลําดับในตารางดังที่ปรากฏ

ขอให้ติดตามข่าวสาร ประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายเท่านั้น หากมี สงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยสภาพอากาศ สามารถสอบถามข้อมูลได้ ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา Application Thai weather หรือ สายด่วน 1182 (ตลอด 24 ชั่วโมง)