เปิดรายละเอียด วันโอนเงิน-ทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน

เปิดรายละเอียด วันโอนเงิน-ทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน

วันที่ 15 มี.ค. 64 ผู้ประกันตนสามารถเริ่มเช็คสิทธิ โครงการ “ม.33เรารักกัน” ผ่านทาง www. ม33เรารักกัน .com ได้ตั้งแต่ วันที่15 ถึง 21 มีนาคม 64 และผู้ได้รับสิทธิสามารถเริ่มกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 64 ซึ่งจะได้รับเงินแต่ละช่วงแตกต่างกันตามวันยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้

1)ยืนยันตัวตน ช่วงวันที่ 15 – 21 มีนาคม 64

จะได้รับเงินวันที่ 22, 29 มีนาคม และวันที่ 5, 12 เมษายน ครั้งละ1,000 บาท

2)ยืนยันตัวตน ช่วงวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน 64

จะได้รับเงินครั้งแรก 29 มีนาคม จำนวน 2,000 บ. และทยอยโอนครั้งละ 1,000 บาท

3)ยืนยันตัวตน วันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 64

จะได้รับเงินทีเดียวครบ 4,000บาท

ทั้งนี้ สำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิสามารถขอยื่น “ทบทวนสิทธิได้” ตั้งแต่วันที่ 15-28 มีนาคมนี้ และกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ยังไม่ลงทะเบียน สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มีนาคม 2564

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก www. ม33เรารักกัน .com