กรมอุตุฯ ออกประกาศ การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย 64

กรมอุตุฯ ออกประกาศ การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย 64

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว โดยในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดตั้งแต่ 35 องศาเซลเซียสขึ้นไป

ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมแทน ซึ่งเป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า และบริเวณยอดภูและยอดคอยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวต่อไปอีกระยะหนึ่ง และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประกาศจาก กรมอุตุฯ