ในหลวง พระราชินี ทรงประกอบพิธี สังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

274
ในหลวง พระราชินี ทรงประกอบพิธี สังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน

เมื่อเวลา 21.08 น. วันที่ 12 ก.พ. 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2564 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย วันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจแทนพระองค์ในการสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2564 ณ พระที่นั่งเวหาศจำรูญ พระราชวังบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอบางปะอิน ถวายการต้อนรับ

การนี้ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมทรงจุดเทียนเงิน เทียนทองและธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวย และทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย จากนั้นทรงเผากระดาษทอง กระดาษเงิน เพื่อถวายราชสักการะตามประเพณีเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

พระที่นั่งเวหาศจำรูญ มีนามภาษาจีนว่า “เทียน เหมง เต้ย” แปลว่าพระที่นั่งฟ้าสว่าง เป็นพระที่นั่ง 2 ชั้น ศิลปะแบบจีน ภายในห้องกลางชั้นบนพระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีน อยู่ในพระวิมานจีนทำด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรชิงแก้ว 3 คู่

คู่แรกจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธย กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ คู่ที่ 2 ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปในการประกอบพิธีสังเวยพระป้าย และคู่ที่ 3 จารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ