เ ข้าใจผิดทั้งประเทศ คลังตอบชัด เราชนะ ใช้ซื้อสินค้ านี้ไม่ได้

444
เ ข้าใจผิดทั้งประเทศ คลังตอบชัด เราชนะ ใช้ซื้อสินค้ านี้ไม่ได้

จากกรณี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการ “เราชนะ” รายละ 3,500 บาท จำนวน 2 เดือน รวม 7,000 บาท ครอบคลุมทั่วประเทศจำนวน 31.1 ล้านคน วงเงิน 2.1 แสนล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่cv – 19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ล่าสุด สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station ได้ออกมาตอบข้อสงสัยประชาชนและชี้แจง ประเภทของสินค้าที่ไม่สามารถใช้เงินที่ได้รับจากโครงการ “เราชนะ” ได้ ซึ่งมีดังนี้

สลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกฮอล์ บุ ห รี่ หรือย าสู บ สินค้าประเภททองคำ ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนการขายทอดตลาด และค้าของเก่าประเภท เพชร พลอย ทอง นาก เงิน หรืออัญมณี

โดยหลายคนต่างเข้าใจผิดว่าจะสามารถนำไปซื้อทองคำได้ ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ ซึ่งงานนี้ก็ทำฝันสลาย เพราะไม่สามารถใช้ได้นั่นเอง

ขอบคุณ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station