ช่วยเหลือ 4 กลุ่ม ที่เดือดร้อนจาก CV19

32
ช่วยเหลือ 4 กลุ่ม ที่เดือดร้อนจาก CV19

เมื่อวันที่ 7 มกราคม เพจ สวัสดิการ ทันข่าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เยียวยาCOVID-19 รอบใหม่ ชัดเจนต้องครอบคลุม เท่าเทียมทุกกลุ่ม พร้อมเตรียมออกมาตรการพักชำระหนี้ควบคู่ไปด้วย 40 ล้านคนต้องครอบคุลม เท่าเทียม กลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม กลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคม กลุ่มเกษตร กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ภาพจาก สวัสดิการทันข่าว

รอฟังความคืบหน้าอีกครั้งนะครับ

โพสต์ดังกล่าว

หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที

ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่าว