โรงพยาบาลพร้อมใจ ไล่ออกนายแพทย์

58
โรงพยาบาลพร้อมใจ ไล่ออกนายแพทย์

จากกรณีของนายแพทย์ศราวิน ทองรอง แสดงความเห็นผ่านโซเชียลมีเดีย ด้วยการใช้สรรพนามลบหลู่พระเกียรติ ในหลวง ร.๙ กระทั่งมีผู้ไปทวงถามความรับผิดชอบจากโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง และโรงพยาบาลจอมเทียน สถานที่ทำงานของนายแพทย์คนดังกล่าว

ล่าสุด วันที่ 6 ม.ค. 2564 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ได้ออกหนังสือประกาศ เรื่อง การให้นายแพทย์ part time พ้นสภาพทันที

สืบเนื่องจากทางโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ได้ทราบเรื่องว่า นายแพทย์ศราวิน ทองรอง ซึ่งเป็นแพทย์ part time ของโรงพย าบาล ได้กระทำการไม่เหมาะสม และกระทำผิดระเบียบของบริษัท โรงพย าบาลกรุงเทพระยอง จำกัด

ดังนั้น ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ นายแพทย์ศราวิน ทองรอง พ้นสภาพจากการเป็นแพทย์ part time ของโรงพยาบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 64 เป็นต้นไป ส่วนโรงพยาบาลจอมเทียน ก็ได้ออกแถลงการณ์ให้พ้นสภาพการเป็นแพทย์ประจำของโรงพยาบาล โดยระบุว่า

แถลงการณ์โรงพยาบาลจอมเทียน สืบเนื่องจากฝ่ายบริหารโรงพยาบาลจอมเทียน ได้รับทราบเหตุการณ์ประพฤติไม่เหมาะสม ผิดระเบียบบริษัทของ นายแพทย์ ศราวิน ทองรอง ที่ปฏิบัติงานเป็นแพทย์ประจำของโรงพยาบาล ฝ่ายบริหารโรงพย าบาลจอมเทียน พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ นายแพทย์ศราวิน ทองรอง พ้นสภาพจากการเป็นแพทย์ประจำของโรงพยาบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

พ้นสภาพนายแพทย์

ขอบคุณ mgronline