ศบค.แถลงการณ์ไทยพบผู้ติดรายใหม่ พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

21
ศบค.แถลงการณ์ไทยพบผู้ติดรายใหม่ พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 64 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่กระจายของ CV-19 ประจำวัน ว่า ประเทศไทยพบจำนวน ผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 754 ราย ยอดผู้ติดสะสม 8,439 ราย ผู้ที่รักษาหายแล้ว 4,352 ราย ถือเป็นการติดรายใหม่ที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์

ศูนย์ข้อมูล CV-19

ทั้งนี้ ผู้ติดรายใหม่ 745 คน แบ่งเป็นการติดภายในประเทศ 152 คน การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 577 ราย ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 16 คน อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ สำหรับ การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ พบผู้ติดสะสม 2,037 คน

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19