เช็กชื่อ 9 จังหวัดเสี่ยงสูง ห้ามกินอาหารในร้าน

39
เช็กชื่อ 9 จังหวัดเสี่ยงสูง ห้ามกินอาหารในร้าน

วันที่ 1 มกราคม 2564 จส.100 รายงานว่า นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 (ศบค.) ประกาศดำเนินการมาตรการเข้ม ให้ปิดสถานบันเทิงทุกแห่ง และให้ร้านอาหาร จำหน่ายอาหารเฉพาะรูปแบบนำกลับไปรับประทานที่บ้าน ในพื้นที่ 9 จังหวัด ดังนี้

กรุงเทพมหานคร

สมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

สมุทรปราการ

นครปฐม

นนทบุรี ปทุมธานี

ชลบุรี

ระยอง

เนื่องจากเป็นสถานบันเทิงและร้านอาหาร เป็นแหล่งพบปะของคนจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ CV-19 โดยมอบหมายให้นายแพทย์สาธารณสุขในจังหวัดนั้น ๆ ไปสื่อสารกับจังหวัดแล้ว เพื่อให้มาตรการเข้มงวดขึ้น

นอกจากนี้แล้ว ร.ต.อ. พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกรุงเทพมหานคร แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโร คติดต่อกรุงเทพมหานคร มาตรการเพิ่มเติมควบคุมการแพร่ CV-19 ระบุว่า ให้กำหนดพื้นที่ 3 เขต ในกรุงเทพฯ คือ หนองแขม บางพลัด และ บางขุนเทียน เป็น พื้นที่ควบคุมสูงสุด

โดยให้ ผู้อำนวยการเขต มีอำนาจดูแลมาตรการมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการเว้นระยะห่าง (ทั้งนี้จะมีการออกประกาศในที่ 1 มกราคม 2564)