สั่งปิดโรงเรียน 129 แห่งในสมุทรสาคร จังหวัดใกล้เคียง

สั่งปิดโรงเรียน 129 แห่งในสมุทรสาคร จังหวัดใกล้เคียง

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การกระจายของ c v d ที่ จ.สมุทรสาคร และการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ศธ.เตรียมการรับมือไว้แล้ว ตนตรวจสอบพบว่าทุกโรงเรียนมีความสามารถในการบริหารจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤต

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ศธ.ได้ทดลองเตรียมการกันมาส่วนหนึ่งแล้ว พร้อมกับให้โรงเรียนในพื้นที่จ.สมุทรสาคร ใช้มาตรการเรียนออนไลน์ หรือเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม เป็นต้นไป

ส่วนจะต้องปิดโรงเรียนกี่แห่ง และต้องสอนออนไลน์ในโรงเรียนกี่แห่ง ขึ้นอยู่กับข้อมูลทางสาธารณสุข และความปลอดภัยที่โรงเรียนประเมิน เช่น บางโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีครูจำนวนมากอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง อาจจะมีผลกระทบเรื่องการเรียนการสอนที่จะไม่สามารถดำเนินการได้ อาจจะมีการสอนออนไลน์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามการดำเนินการต่างๆ ต้องดูเป็นกรณีไป นายณัฏฐพล กล่าว

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้สั่งให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน จ.สมุทรสาคร ปิดการเรียนการสอนทั้งหมดแล้ว รวมถึงได้รับรายงานว่ามีโรงเรียนที่อยู่รอยต่อของ จ.สมุทรสาคร ปิดการเรียนการสอนไปด้วย รวมแล้วมีโรงเรียนปิดทั้งสิ้น 129 แห่ง อย่างไรก็ตาม โรงเรียนใดที่มีเหตุจำเป็นในการเฝ้าระวัง โรงเรียนสามารถพิจารณาปิดเรียนได้ทันที