แบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรคนจน

4
สวัสดิการรัฐ

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนต่างรอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อ ล่าสุด มีความชัดเจนแล้วว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง มีแผนเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ภายหลังจากนางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่า ต้นปีหน้า (ปี2564) กระทรวงการคลังจะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ กำลังพิจารณาเงื่อนไข ที่จะใช้ในการอ้างอิงรายได้

สำหรับสวัสดิการที่ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ จำนวน 14.5 ล้านราย จะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยได้รับเหมือนเดิม ส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่นั้น อยู่ในขั้นพิจารณารายละเอียด มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รอจะเข้า ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 ศบศ.ภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ หันมาดูแบบฟอร์ม ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง ได้จัดทำแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่่ได้จัดทำไว้ก่อนหน้านี้ ประชาชน สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ www.fpo.go.th และ ยังสามารถดาวน์โหลด เพื่อกรอกเอกสารเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นเอกสารไปยัง 4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง ธ.ก.ส. ออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย

สำหรับรายละเอียดแบบฟอร์ ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ คร่าว ๆ มีดังนี้

1.กรอก ชื่อ นามสกุล

2.อายุ

3.ที่อยู่อาศัย คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ว่างงาน หรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้) หรือถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าว

จะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท รายได้ต่อครัวเรือน เป็นตัวประกอบการพิจารณา ถ้ามีรถยนต์ จะถูกนำมาพิจารณา แต่ถ้ามี 2 ถึง 3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีการถือบัตรเครดิต ก็จะถูกนำมาพิจารณาเช่นกัน สำหรับเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม- ธันวาคม จะครบกำหนดในวันที่ 1 ธันวาคมนี้

แบบฟอร์มสำหรับสมัครบัตรสวัสดิการ

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเยียวย า และลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่กลุ่มผู้มีบัตรฯ ประมาณ 14 ล้านคน ในช่วงที่มีสถานการณ์ COVID ซึ่งทำให้กลุ่มผู้มีบัตรฯ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ มีรายได้ลดลงและไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาทดแทนได้ ระยะเวลาโครงการ ตุลาคม ธันวาคม 2563 (3 เดือน)

วิธีดำเนินโครงการ ช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2563 โดย กลุ่มที่ได้ เดือนละ 300 บาท จะได้รับเดือนละ 800 บาท เป็นเวลา 3 เดือน กลุ่มที่ได้ เดือนละ 200 บาท จะได้รับเดือนละ 700 บาท เป็นเวลา 3 เดือน

ขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ