แย้มข่าวดี มีบิลค่าน้ำค่าไฟ-มือถือ เอาเงินไปเลย 20,000

0
บิลค่าน้ำ

มีรายงานว่า นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เผยว่า สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล Digital Personal Loan เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องใช้ข้อมูลทางเลือก เช่น การชำระค่าน้ำ,ค่าไฟ,ค่าโทรศัพท์ รายได้หรือพฤติกรรมการซื้อขายออนไลน์ ในการประเมินความสามารถ หรือ ความเต็มใจในการชำระหนี้

รวมทั้งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในขั้นตอนการให้บริการสินเชื่อ ได้แก่ การเบิกจ่ายและรับชำระคืนสินเชื่อ เเละการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เช่น อัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม เเละการแสดงภาระหนี้

ภาพจาก ช่อง 3

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้สินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลแก่ผู้บริโภคแต่ละรายรวมไม่เกิน 2 หมื่นบาท และมีกำหนดระยะเวลาการชำระคืน 6 เดือน โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมและกำหนดอัตราดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี

โดยสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัลจะช่วยให้ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ ไม่มีรายได้ประจำ, กลุ่มที่ไม่สามารถพิสูจน์รายได้ และกลุ่มที่ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้น

ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบธุรกิจ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วย ผู้ประกอบประสงค์จะประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล สามารถเเจ้งความประสงค์มายังแบงค์ชาติ